Sylvie 2018-12-29T15:14:37+00:00

Sylvie

Als kind had ik al een klik met bolle buiken en baby’s. Naarmate ik ouder werd en de jobinhoud van een vroedvrouw leerde kennen, wist ik dat dit op mijn lijf geschreven is. Toen ik 6 jaar jong was, had ik 2 grote dromen: mama worden en vroedvrouw worden. Intussen kan ik met veel trots zeggen dat beiden werkelijkheid zijn geworden!

In 2011 studeerde ik af als vroedvrouw. 2014 was het jaar waarin ik voor het eerst mama werd. In 2015 behaalde ik het getuigschrift ‘Gespecialiseerde toegepaste farmacologie’. Dit betekent dat ik de mogelijkheid heb om bepaalde medicatie voor te schrijven. Datzelfde jaar mocht ik mezelf voor het eerst draagconsulente noemen en begin 2016 behaalde ik het diploma ‘Master in Gezondheidsvoorlichting en -bevordering’ aan de Universiteit Gent. Intussen startte ik als zelfstandige vroedvrouw en draagconsulente. Voor mij een echte droomjob! Eind 2016 beslisten Goedele en ik om samen in zee te gaan en “Luna Plena” op te richten.
In mei 2017 heb ik de opleiding tot ‘Referentievroedvrouw Diabetes’ afgerond. Hierdoor ben ik in staat om je een betere zorg te kunnen verlenen in het geval je te maken krijgt met diabetes of zwangerschapsdiabetes.

Sinds eind 2018 mag ik mezelf ook ‘Lactatiekundige IBCLC’ heten.