Na de bevalling 2017-04-20T11:44:38+00:00

Je bent mama/papa geworden. Proficiat met de geboorte van jullie kindje!

Je kan bij ons terecht voor:

  • Het opvolgen van het herstel van mama: bloedverlies, knip,…
  • Guthrie test bij de baby
  • Gewicht, lengte van de baby
  • Naveltje en algemene toestand van de baby
  • Begeleiding borstvoeding. Er is een lactatiekundige IBCLC in het team. Zij heeft een bijkomende opleiding om moeders met borstvoedingsproblemen optimaal te kunnen begeleiden.
  • Begeleiding bij kunstvoeding
  • Emotionele ondersteuning van de mama
  • Starten met anticonceptie
  • Tips en tricks bij werkhervatting

We komen de eerste keer binnen de 24u na jullie thuiskomst. Tot dat de baby 5 dagen oud is komen we elke dag aan huis. Daarna komen we langs op jullie vraag en behoefte met een maximum van 10 huisbezoeken. Is langere begeleiding nodig, dan kan dit altijd op voorschrift van de arts.

De mutualiteit voorziet een volledige terugbetaling van die huisbezoeken. We werken met de derdebetalersregeling d.w.z. dat jullie geen factuur ontvangen maar dat onze prestaties rechtstreeks gefactureerd worden aan jullie mutualiteit. Wij vragen een kilometervergoeding.

Wensen jullie beroep te doen op ons tijdens de kraamtijd, dan is het wenselijk ons al tijdens de zwangerschap te contacteren voor een intakegesprek.